วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เข้ารับการอบรมการสอนออนไลน์ด้วยกูเกิลมีท โดยอาจารย์นิธิโรจน์ ศุภกฤษสุวรรณกุล เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น