การปฐมนิเทศ และสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 รอบ ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2563

ไฟล์แนบ

jpg 78092807_10222009569697907_8869279123197919232_n

ขนาดไฟล์ 61 KB | จำนวนดาวน์โหลด 118 ครั้ง

jpg 85143232_10222009558817635_3044345000625176576_o

ขนาดไฟล์ 77 KB | จำนวนดาวน์โหลด 114 ครั้ง

jpg 100788901_10222009559297647_4294891584316506112_o

ขนาดไฟล์ 74 KB | จำนวนดาวน์โหลด 119 ครั้ง

ความคิดเห็น