27 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์. ร่วมกิจกรรม “สร้างความผูกพัน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563”

 

 

ความคิดเห็น