25 ตุลาคม 2562 เข้าร่วมประชุมอาจารย์ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารราชภัฏคอมเพล็กซ์ บรรยากาศเป็นกันเองจ้า

ความคิดเห็น