เข้ารับรางวัล อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ดูแลนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ “ประกวดภาพยนต์สั้น” ในงานเทศกาลภาพยนต์นานาชาติ นครชัยบุรินทร์

ความคิดเห็น