การพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาจากสารสกัดพืชสมุนไพรและดินภูเขาไฟ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  ณ บ้านเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพกิจกรรม

ความคิดเห็น