โครงการค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี 2563 วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ความคิดเห็น