สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ​ คณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์​ ได้นำนักศึกษาประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารเทศ​ ณ​ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ​ (NECTECH NSTDA)​ จังหวัดปทุมธานี โดยมีนักวิจัยนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรม​และเทคโนโลยี ได้แก่​ โครงการ​ Open-D: ข้อมูลเปิดสำหรับชุมชน Application Developers และ Data Scientists​ และ​ Traffy Waste : ระบบบริหารจัดการการเก็บขยะ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

ความคิดเห็น