นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สถานประกอบการจริง จ. กรุงเทพฯ และ จ. สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 28-31 ม.ค. 2563
เช่น บริษัท FBS ศูนย์กระจายสินค้าเซเว่น ลาดกระบัง บริษัทสีมาโลหะภัณฑ์ ฯลฯ

ไฟล์แนบ

jpg 11

ขนาดไฟล์ 178 KB | จำนวนดาวน์โหลด 153 ครั้ง

jpg 20

ขนาดไฟล์ 167 KB | จำนวนดาวน์โหลด 181 ครั้ง

jpg 21

ขนาดไฟล์ 200 KB | จำนวนดาวน์โหลด 158 ครั้ง

jpg 22

ขนาดไฟล์ 201 KB | จำนวนดาวน์โหลด 160 ครั้ง

jpg 30

ขนาดไฟล์ 193 KB | จำนวนดาวน์โหลด 150 ครั้ง

jpg 40

ขนาดไฟล์ 229 KB | จำนวนดาวน์โหลด 147 ครั้ง

jpg 50

ขนาดไฟล์ 196 KB | จำนวนดาวน์โหลด 155 ครั้ง

jpg FBS

ขนาดไฟล์ 224 KB | จำนวนดาวน์โหลด 131 ครั้ง

jpg สีมา

ขนาดไฟล์ 254 KB | จำนวนดาวน์โหลด 139 ครั้ง

jpg 7-11

ขนาดไฟล์ 195 KB | จำนวนดาวน์โหลด 153 ครั้ง

ความคิดเห็น