ร่วมสืบสานวัฒนธรรม โดยการแต่งกายชุดผ้าไหมร่วมเดินขบวน ผ้าไหมสวย บ้านเชียงเกมส์

ความคิดเห็น