เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 66 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการประชุมวิชาการ Conference เพื่อพัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพ ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 6 (บรรจุปี พ.ศ. 2564) รอบ 2 ร่วมกับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี ครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะเข้าสู่วิชาชีพ จากจังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร มหาสารคาม อำนาจเจริญ อุบลราชธานีและอีก 7 เครือข่าย รวมกว่า 800 คน เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้

ข่าว : Lappakorn

ความคิดเห็น