จะดีกว่าไหม? ที่เราทุกคนจะมาเริ่มต้นการเรียน ด้วยการเช็คความรู้สึกกันก่อนทั้งสองฝ่าย เพื่อที่จะได้ไม่ทำร้ายกันมากไปกว่าเดิม

ก่อนจะเอาเป็นเอาตายกับการเรียนรู้ บางทีคนเป็นครูก็ลืมที่จะสังเกตความเปลี่ยนไปเล็กๆ น้อยๆ ทุกวันนักเรียนแต่ละคนมีเรื่องที่ต้องเจอก่อนออกมาจากมาที่ไม่เหมือนกัน ครูเองก็เช่นเดียวกัน

การสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนการสอนเริ่มต้นง่ายๆ แค่การเช็คชื่อ

กิจกรรม : เช็คชื่อ เช็คอิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียนได้ผ่อนคลายและมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศการเรียน

วิธีการใช้

1.ครูต้องคิดประเด็นคำถามที่อยากจะถามมาก่อนล่วงหน้า โดยเน้นคำถามที่สร้างสรรค์ หรือสามารถบอกอารมณ์และความรู้สึกของผู้เรียนได้ เช่น ขานรับความรู้สึกในตอนนี้

2.เรียกชื่อตามใบรายชื่อ

3.นักเรียนจะขานตอบตามสิ่งที่ครูได้ถามไปในประเด็นดังกล่าวข้างต้น เช่น หิว ง่วง เบื่อ

ข้อดีกิจกรรม

1.ได้ตรวจสอบอารมณ์ ความคิด ความรู้สึกผู้เรียน

2.ผู้สอนจะได้ปรับสภาพอารมณ์ความคิดความรู้สึกที่เหมาะสมในคาบนั้นๆ

3.ไม่ทำร้ายจิตใจกันไม่ว่าจะเป็นระหว่างนักเรียนกับนักเรียน หรือ ครูกับผู้เรียน

ผู้สอนที่ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนและสามารถสื่อสารกันด้วยความเป็นกัลยาณมิตร   ก็จะเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน และพลังนั้นก็จะส่งผลต่อการจัดการห้องเรียน แรงจูงใจของนักเรียน  สุขภาพจิต ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ในการเรียน นักเรียนที่รู้สึกมีคนเอาใจใส่จะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าทำให้มีแนวโน้มปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียนมากขึ้น

เราทุกคนต้องการห้องเรียนที่มีบรรยากาศในเชิงบวก ปลายทางมันคือความสุขทั้งสองฝ่ายนั้นเอง

ความคิดเห็น