ผู้วิจัย

ธิดารัตน์ คีมกระโทก พลอยไพลิน ศรีวิเศษ ชุลีกานต์ สายเนตร

ไฟล์แนบ

pdf บทความงานวิจัยสนวนนอก

ขนาดไฟล์ 866 KB | จำนวนดาวน์โหลด 464 ครั้ง

ความคิดเห็น