แนพทาลีนหรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่า “ลูกเหม็น” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำมาใช้กันมากในการป้องกันแมลงกัดกินเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้า นอกจากการใช้ประโยชน์ที่กล่าวมาแล้วแนพทาลีนยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ  ที่เราควรทำรู้จักให้มากยิ่งขึ้น  เพื่อความปลอดภัยในการนำแนพทาลีนไปใช้ในชีวิตประจำวัน

แหล่งกำเนิดของแนพทาลีน

แนพทาลีนเป็นสารประกอบที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ พบได้ในการกลั่นแยกน้ำมันปิโตรเลียม และการสกัดแยกจากน้ำมันดิน (coal tar)  ที่ได้จากการกลั่นสลายถ่านหิน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนถ่านหินบิทูมินัสไปเป็นถ่านโค๊ก ผ่านกระบวนการเผาถ่านหินในที่ที่ไม่มีอากาศ ถ่านหินจะสลายตัวให้สารต่าง ๆ เมื่อนำถ่านหินหนึ่งตันมากลั่นจะได้น้ำมันดินประมาณ 8.8 แกลลอน พบว่าน้ำมันดินมีแนพทาลีนประมาณร้อยละ 5 นอกจากนี้แนพทาลีนยังเกิดจากการเผาไหม้ของสารประกอบอินทรีย์ เช่น ไม้และบุหรี่

ไฟล์แนบ

doc แนพทาลีน

ขนาดไฟล์ 118 KB | จำนวนดาวน์โหลด 2656 ครั้ง

ความคิดเห็น