ผู้วิจัย

แก่นแสนดี, วิรัชนีย์; มูลมั่งมี, สมพร; แสงศิลา, อรุณรัศมี; อิศรานุวัฒน์, ปริยาภรณ์

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติก หมายถึง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคโพรไบโอติกที่ดีไม่ควรก่อให้เกิดโรค ไม่ก่อให้เกิดสารพิษ และสามารถให้ผลที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าบ้าน ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตและสามารถรอดชีวิตและผลิตสารที่เป็นประโยชน์ในระบบลำไส้ ปริมาณโพรไบโอติกตํ่าสุดในผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ เท่ากับ 106 cfu/g ประโยชน์ของการบริโภคโพรไบโอติก ได้แก่ การผลิตสารต้านจุลินทรีย์ เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และ/หรือแบคเทอริโอซิน ป้องกันการติดเชื้อในลำไส้ กระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน และลดอาการแพ้แลคโตส ซึ่งบทความนี้แสดงภาพรวมเกี่ยวกับประโยชน์ของโพรไบโอติกต่อสุขภาพของผู้บริโภค

หน่วยงานการอ้างอิง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ไฟล์แนบ

pdf บทนำ

ขนาดไฟล์ 78 KB | จำนวนดาวน์โหลด 191 ครั้ง

pdf เนื้อหา

ขนาดไฟล์ 74 KB | จำนวนดาวน์โหลด 223 ครั้ง

ความคิดเห็น