ศึกษาดูงาน 2562
%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-2562

ศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ประจำปีการศึกษา 2562