การใช้โปรแกรม GeoGebra สร้างรูปทรง 3 มิติ
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1-geogebra-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b

การใช้โปรแกรม GeoGebra สร้างรูปทรง 3 มิติ