ยุทธศษสตร์1
%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%a9%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c1