20 มิ.ย 62-พิธีตักบาตรประจำสัปดาห์-1
20-%e0%b8%a1%e0%b8%b4-%e0%b8%a2-62-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1