14 มิ.ย 62-พิธีไหว้ครูสาขา
14-%e0%b8%a1%e0%b8%b4-%e0%b8%a2-62-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b2