1 มิ.ย. 62-พิธีอันเชิญตรา-1
1-%e0%b8%a1%e0%b8%b4-%e0%b8%a2-62-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2-1