ตักบาตรตอนเช้า และสนทนาธรรมกับหลวงพ่อ ท่านกล่าว อกุศลกรรมบท 10 ประการ ให้ละเว้นเพื่อให้สุขภาพดีขึ้น ได้แก่ กาย 3 (ฆ่าสัตว์ ลักขโมย ผิดกาม) วจี 4 (โกหก พูดหยาบ ส่อเสียด เพ้อเจ้อ) มโน 3 (ความโลภ จิตพยาบาท ความเห็นผิด) สาธุ 🙏 #วิสาขบูชา

 

ความคิดเห็น