โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมช่อราชพฤกษ์ อาคารคอมเพล็กซ์ ชั้น ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น