ประชุมปรับปรุงโครงสร้างที่เหมาะสมของเว็บไซต์รูปแบบใหม่ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ ชั้น2 อาคารนวัตปัญญา 

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จะดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์รูปแบบใหม่ พร้อมปรับปรุงเวอร์ชั่นของ WordPress  

สำหรับเว็บไซต์ของทุกหน่วยงาน ซึ่งสามารถช่วยลดการโจมตีทางไซเบอร์

พร้อมเครื่องมือใหม่ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลเว็บไซต์ และมีธีมให้เลือกใช้มากขึ้น

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้งานและสร้างความประทับใจแก่ผู้เยี่ยมชม

 

ความคิดเห็น