ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโครงการกิจกรรมเดือนเกิด (เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน และพฤษภาคม) วันที่ 30 เมษายน 2567 ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต เวลา 07:00 น.
🙏🏻 ในการนี้ขอเชิญร่วมทำบุญ จองปิ่นโตและ ซองปัจจัย ปิ่นโต 250 บาท, ซองปัจจัย 500 บาท, ตามกำลังศรัทธา ค่ะ

ความคิดเห็น