การรวมพลัง IMPACT University IMPACT Partnership ในงาน SVThailandForum 25-26 เมษายน 2567 ณ BITEC BANGNA

🤜🏻ร่วมแถลงเจตนารมณ์ ความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน 4 ทิศทางความมุ่งหมายร่วม🌏

🫶🏻ในการผลักดันกำหนดเป้าและตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG Impact Target) ที่วัดผลได้จริง สะท้อนการดำเนินงานที่มุ่งเป้าผลสัมฤทธิ์สังคม

✅สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมทักษะการประเมินบริหารจัดการผลสัมฤทธิ์ทางสังคม (Impact Management) โครงการ งานวิจัย นวัตกรรม กิจกรรมที่มีผลสัมฤทธิ์เปิดโอกาสต่อยอดให้แก่เครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

✅มุ่งเชื่อมโยงภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทรัพยากร แหล่งทุนและความร่วมมือข้ามภาคส่วน (Impact Funding/Venture)

✅มุ่งพัฒนาข้อตกลงแนวทางปฏิบัติร่วม เปิดเผยข้อมูลผลสัมฤทธิ์ และความโปร่งใสของข้อมูลผลสัมฤทธิ์ (Impact Transparency)

————————————————————— https://socialvaluethailand.org/social-value-forum-1-2024/
———————————————————————
☎️089-680-1233, 090-669-3961
📱https://socialvaluethailand.org/
✉️socialvaluethailand@nisecorporation.com

ความคิดเห็น