เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ได้เข้าอบรมการสร้างสื่อการสอนด้วย ClassPoint ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้สอน รุ่นที่ 2 หัวข้อ สร้างกิจกรรม Active Learning และจัดการชั้นเรียน บน PowerPoint ด้วย ClassPoint พร้อมเคล็ดลับการสร้างสื่อในเวลาจำกัด
โดย ดร.วาเลน ดุลยากร จัดโดย ClassPoint Thailand

ความคิดเห็น