อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับนักวิจัยในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติและอธิการพบผู้บริหารและอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ BRU Go Scopus 5 เมษายน 2567

ความคิดเห็น