🎙วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 ร่วมผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง รายการ สวัสดีบุรีรัมย์ ช่วง ของดีๆ ที่ชุมชน
ช่วงเวลาออกอากาศ 06.10-07.00 น. นำเสนอ เรื่องราวดีๆของการพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการ โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567 เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “กลุ่มสัมมาชีพชุมชนเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านหนองรักษ์ ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ภายใต้แบรนด์ อัสรามัสรูม  ขอบคุณแขกรับเชิญ อาจารย์ ดร.ปัทมาวดี วงษ์เกิด อาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ให้เกียรติมาร่วมรายการค่ะ
🎙ขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ที่อนุเคราะห์ช่วงเวลาในการประชาสัมพันธ์ค่ะ
คลิ๊กลิงก์เพื่อรับฟัง  https://www.facebook.com/radioburiram101.75MHz/videos/1752282221945710

ความคิดเห็น