โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมพร้อมสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ หลักสูตร แบบ AUN-QA ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมช่ออินทนิล ชั้น 2 อาคารคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น