22 มี.ค.2567 ร่วมคณะกรรมการกำกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2567 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติการกำกับการสอบ

ความคิดเห็น