ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบ 🙏🏼
เกียรติบัตร ให้แก่ นายคชาธร วงศ์นิมิตร 
ในฐานะสื่อมวลชน ในการปฏิบัติหน้าที่ในงาน “บุรีรัมย์มาราธอน 2024”
ให้ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567
และร่วมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดเวทีสัมมนางาน
“ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2567” ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ของจังหวัดบุรีรัมย์
ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5-7 เมษายน 2567

ความคิดเห็น