เข้าร่วมอบรม Active Learning สอนอย่างไรให้สนุกและบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567

ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ความคิดเห็น