📌19 มีนาคม 2567 ยาวไปอีกหนึ่งวันกับการอบรม เรื่อง “การพัฒนาทักษะและส่งเสริมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา” ที่ห้องประชุมช่อราชพฤกษ์ อาคาร 23 ชั้น 2 ❣ขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านมากมายค่ะ
❣ขอบคุณฝ่ายวิชาการร่วมและสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่จัดกิจกรรมดีๆค่ะ
ขอบคุณภาพ : คุณอั่น #PrBRU ค่ะ

ความคิดเห็น