วันที่ 19 มีนาคม 2567 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะและส่งเสริมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้องประชุมช่ออินทนิล ชั้น 2 อาคารราชภัฏคอมเพล็กซ์ (อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น