เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมรับแถบหมวกฯ ขอขอบพระคุณผู้บริหาร มหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญในทุก ๆ ปี ขอบคุณผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ที่สนับสนุน และให้กำลังใจในการจัดกิจกรรม ขอบคุณผู้บริหารภารกิจโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ที่ให้ความสำคัญและมาร่วมงานทุกปี ขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ทุ่มเทซ้อมและจัดกิจกรรมออกมาเป็นอย่างดี  ขอบคุณอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมที่ทุ่มเทซ้อม เสียสละเวลาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ขอบคุณผู้ปกครองที่มั่นใจและไว้วางใจส่งลูกอันเป็นดวงใจมาเรียนกับเรา ขอบใจนักศึกษาทุกชั้นปีที่ทุ่มเทจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี ความสำเร็จในครั้งเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือร่วมใจของทุกท่าน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ความคิดเห็น