ประเมินการฝึกปฏิบัติงานหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 7 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ประทับใจ Ward มาก หัวหน้า ward พยาบาล และทีมงานในหอผู้ป่วยน่ารัก

ความคิดเห็น