เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ เริ่มจาก ใส่บาตรตอนเช้า ไปอยู่ซุ้มนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน ปลาแดดเดียว น้ำพริก หมู่ที่ 6 บ้านแคนทะเล ต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ เป็นหน่วยปฏิคมจัดการแข่งขัน Sim ของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นหน่วยปฐมพยาบาล ดูแลนักศึกษาเข้าร่วมงานในฐานะรองกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ หลากหลายกิจกรรมที่เราได้ทำ ล้วนสร้างประสบการณ์ที่ทรงคุณค่า

ความคิดเห็น