1. วันเด็กแห่งชาติ
 2. งาน BRIC
 3. งานราชภัฏ
 4. วันมาฆบูชา
 5. วันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์
 6. วันฉัตรมงคล
 7. วันพืชมงคล
 8. วันวิสาขบูชา
 9. วันพยาบาลสากล
 10. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
 11. ไหว้ครูฯ
 12. วันอาสาฬหบูชา
 13. วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์
 14. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 15. วันแม่แห่งชาติ
 16. วันมหิดล
 17. วันสวรรคตของรัชกาลที่ 9
 18. วันพยาบาลแห่งชาติ
 19. วันปิยะมหาราช
 20. ออกพรรษา
 21. งานกฐินมหาวิทยาลัย
 22. วันลอยกระทง

 

 

ความคิดเห็น