1. เป็นวิทยากรโครงการยุทธศาสตร์ 2 ครั้ง
  2. เป็นวิทยากรการเจาะเลือด ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ครั้ง
  3. เป็นวิทยากรโรงเรียนรักษ์ใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จำนว 1 ครั้ง
  4. เป็นวิทยากรติวรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปี 4 ในโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รุ่นที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ครั้ง
  5. เป็นวิทยากรในการสอนการใช้ DSPM  1 ครั้ง
  6. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบการใช้นวัตกรรม 1 ครั้ง
    จริง ๆ ภาคเรียนที่ 2 เราจะเป็นวิทยากร 10 ครั้ง ขึ้นไป แต่คราวนี้เราจำได้เท่านี้ ภาคเรียนนี้จะเป็นวิทยากรน้อยกว่าภาคเรียนที่ 1 ซึ่งในภาคเรียนที่ 1 เราจะเป็นวิทยากรอย่างน้อย 15 ครั้ง สูงสุด ถึง 22 ครั้ง ในภาคเรียนที่ 1 ติดต่อเป็นวิทยากรได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ๆ ใด ๆ หากไม่มีงบประมาณในโครงการ เพราะเราตั้งปณิธานว่า คืนความรู้สู่แผ่นดิน ทุกที่ที่ยังต้องการความรู้ เราจะไปอยู่กับท่าน

ความคิดเห็น