เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2566 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) นำโดยผศ.ดร.สุชาดา สานุสันต์ และคณจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

ความคิดเห็น