ประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2566 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยภูมิภาคตะออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความคิดเห็น