ร่วมพิธีเปิดงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 14-16 กุมภาพันธุ์ 2567 ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น