ศึกษาดูงาน เชิงท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมและบันเตียชมาร์ รอยอารยธรรม มหาปราสาทขอม ยุคพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 …ภาพสลักบนหินทราย ภาพนูนต่ำบนกำแพงทอดยาว กลุ่มภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร แต่ละภาพมีกรไม่เท่ากัน กำลังแสดงแสนยานุภาพต่อทวยเทพ ไฮไลท์หนึ่งของปราสาทขอมโบราณ บันเตียชมาร์ อาณาจักรแห่งนิทรากาล ศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านกาลเวลามานับพันปี

ความคิดเห็น