มอบเงิน 100,000 บาท แก่โรงพยาบาลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 20 พฤศจิกายน 2566

 

ความคิดเห็น