โครงการยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2567
จัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชน 34 โครงการ เนื่องในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 7
The 7th Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival 2024 (BRICC Festival)
ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2567

ความคิดเห็น