การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ร่วมกับการออกแบบสถานการณ์ปัญหาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง 🏔️ เทคโนฯคอมฯ ป.โท ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น