ไอทีสายสัมพันธ์ คืนสู่เหย้า ก้าวสู่บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 มีนาคม 2567

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ตาราง, การจัดแสง, งานแต่งงาน และ แท่นบรรยายอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ตาราง, การจัดแสง, งานแต่งงาน และ แท่นบรรยายอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน

ความคิดเห็น