บายเนียร์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ เนื่องจากนักศึกษาจบการศึกษา รุ่นน้องสาขาวิชาต้องการยินดีกับรุ่นพี่และเพื่อเป็นการให้ขวัญกำลังใจแก่รุ่นพี่

วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 18.00-20.00 น.  ร้านอ๊อดปลาเผา

ความคิดเห็น