บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ เนื่องจากนักศึกษาจบการศึกษา เพื่อเป็นการเรียกขวัญ และให้ขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่จะจบการศึกษา และไปประกอบอาชีพต่อไป

วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 18.00-20.00 น.  ร้านอ๊อดปลาเผา

ความคิดเห็น